Pověsti

O tajemných chodbách

Proti kostelu ve Velešíně je dům, který je zvláštní svou architekturou. Do rohu stavení je vestavěn arkýř. V tomto domě podle pověsti měli žít mniši altaristé, kteří měli povinnost chodívat na hrad sloužit mši svatou, ale i další povinnosti, například zpovídat, či podávat svaté přijímání nebo také poslední službu, tedy poslední pomazání. Při dobrém počasí to byla krásná procházka, ale když přišla nepohoda, byla služba velmi těžká. Z toho důvodu se mniši rozhodli se svolením pána hradu, že oba objekty spojí podzemní chodbou. Pro obě strany to bylo velmi přínosné, protože jednak mniši nebudou moci snášet nepřízeň počasí, ale i páni hradu v případě nebezpečí budou se moci dostat docela dobře do bezpečí města. Jak se rozhodli, tak i vše potřebné vykonali. Nejhorší překážkou při stavbě chodby se však ukázala řeka Malše. Museli proto chodbu vést pod jejím korytem. Jak asi dlouho sloužila, to už nám nikdo nepoví, ale docela je i možné, že vůbec tato chodba nebyla vybudována. Vypravuje se jenom pověst.

 

@import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css');